Search
042/766-067 info@ustanova-aurafit.hr Pon-Pet: 7:00-15:00 Frane Supila 7/A, Varaždin Preglede naručujemo od 11:00h
× Search
image

LIJEČNIČKI PREGLEDI RADNIKA

PREGLED RADNIKA ZA ZAPOŠLJAVANJE - OPĆA RADNA SPOSOBNOST

Na pregled je potrebno donijeti:

 • RA-1 uputnicu koju ispunjava poslodavac koji Vas upućuje na pregled
 • osobnu i zdravstvenu iskaznicu
 • medicinsku dokumentaciju/medicinske nalaze ukoliko bolujete od nekih bolesti/stanja
 • HZMO rješenje ako isto posjedujete
 • naočale i/ili kontaktne leće (ukoliko ih koristite)

Obrazac RA - 1 možete preuzeti ovdje.

Upitnik za pregled radnika preuzmite ovdje.

Opseg pregleda se određuje sukladno poslovima za koje se traži zdravstvena sposobnost, a koji su navedeni na RA-1 uputnici. Za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti pregled uključuje klinički pregled specijalista medicine rada, pregled vida, EKG, spirometriju i laboratorijsku obradu.

Cijena pregleda medicine rada: 35,84 €/270,00 kn.
Cijena psihologijske obrade: 11,28 €/85,00 kn ili 14,60 €/110,00 kn.

PREGLED RADNIKA ZA RAD U INOZEMSTVU

Za pregled je potrebno:

 • doći natašte
 • isteklo uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ukoliko ga posjedujete)
 • osobna i zdravstvena iskaznicu
 • medicinska dokumentacija/medicinski nalazi ukoliko bolujete od nekih bolesti/stanja,
 • naočale i/ili kontaktne leće (ukoliko ih koristite)

Obrazac RA - 1 možete preuzeti ovdje.

Upitnik za pregled radnika preuzmite ovdje.

Osim standardnog pregleda koji obuhvaća pregled specijalista medicine rada, pregled vida, EKG, spirometriju, audiometriju, laboratorijsku obradu i psihologijsku obradu, kod odlaska na rad u inozemstvo potrebno je napraviti i RTG pluća, a za odlazak u pojedine zemlje i testiranje na HIV. Za rad na radnim mjestima sa posebnim uvjetima rada pregledi se rade prema Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada.

Cijena pregleda medicine rada (MR+LAB+PSIH.): 66 €/497,27 kn.

Cijena pregleda medicine rada (MR+LAB-M): 53 €/399,32 kn.

PREGLED RADNIKA ZA RAD NA RAČUNALU

Liječnički pregled za rad na računalu je obavezan, a za njega je potrebno donijeti:

 • osobnu iskaznicu ili putovnicu
 • isteklo uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ukoliko ga posjedujete)
 • nalaze specijaliste oftalmologa (ukoliko se redovito kontrolirate zbog određene bolesti i/ili ozljede oka)
 • naočale i/ili kontaktne leće (ukoliko ih koristite)

Ukoliko pregled obavljate preko HZZO-a također je potrebno ponijeti:

 • zdravstvenu iskaznicu
 • uputnicu (Obrazac RA-1) koju ispunjava poslodavac koji Vas upućuje na pregled

Obrazac RA - 1 možete preuzeti ovdje.

Upitnik za pregled radnika koji rade s računalom preuzmite ovdje.

Opseg pregleda se određuje sukladno poslovima za koje se traži zdravstvena sposobnost, a koji su navedeni na RA-1 uputnici.

Cijena pregleda medicine rada: 9,87 €/74,36 kn.

PREGLED RADNIKA ZA NOĆNI RAD

Noćni radnik prema rasporedu radnog vremena redovito tijekom jednog dana radi najmanje tri sata u vremenu noćnog rada, odnosno koji tijekom kalendarske godine radi najmanje trećinu svog radnog vremena u vremenu noćnoga rada.

Za zdravstveni pregled noćnog radnika potrebno je:

 • doći natašte
 • osobna iskaznicu ili putovnica
 • potvrda izabranog doktora medicine ne starija od 1 mjeseca (izvadak iz zdravstvenog kartona u svezi dosadašnjeg zdravstvenog stanja)
 • medicinska dokumentacija/medicinski nalazi ukoliko bolujete od nekih bolesti/stanja
 • Upitnik za pregled radnika koji rade noću koji ispunjava poslodavac koji Vas upućuje na pregled
 • naočale i/ili kontaktne leće (ukoliko ih koristite)

Obrazac RA - 1 možete preuzeti ovdje.

Upitnik za pregled radnika koji rade noću možete preuzeti ovdje

Uputnicu za utvrđivanje zdrastvene sposobnosti noćnog radnika možete preuzeti ovdje

Za poslove s posebnim uvjetima rada, pregled obuhvaća klinički pregled specijalista medicine rada, pregled vida, EKG, spirometriju, audiometriju, laboratorijsku obradu i psihologijsku obradu.

Cijena pregleda: 59 €/444,53 kn.

Cijena kontrolnog pregleda: 48 €/361,65 kn.

Cijene su preračunate prema tečaju 1€= 7,53450 Kn.

image
Copyright 2024 Ustanova Aurafit - Izrada: X-media
Back To Top